URLA

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İsmail TOKUR
Kültür ve Sosyal İşler  Müdür V .

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk:

 

İlçemizin, belediyemizden beklentilerini ve ihtiyaçlarını isteklerini ilgili birimlerle işbirliği içersinde çalışarak doğru yöne yönlendirmek, ilçe sakinlerimizle belediyemiz arasında koordinasyonu sağlamak, kent yaşam kalitesini yükseltebilmek için ilçemizde bulunan sanat merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve aydınlar ile işbirliği yaparak, ilçe halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamaya çalışmaktadır.


Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlamasından, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmekten, kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmekten, çalışmaları hakkında yazılı ve sözlü şekilde sistematik bilgilendirmekten, birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan, Belediye Başkanının katılacağı halkı bilgilendirici çalışmaları koordine etmekten, Belediye'nin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmekten, basın ile ilişkilerde gerekli koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.


Sosyal Hizmetler alanında yeni açılacak Sosyal Hizmetler binamızla birlikte; ilçemizde muhtaç durumunda olan kişilerin tespitini yaparak, barınma ve beslenme sorunlarını çözerek, gerçek ihtiyacı olan insanlara belediyemizce yardım eli uzatılacaktır.

 

Telefon : 0232 754 10 88 - (189 - 168).

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!