URLA

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ömer BİLİR
Yapı Kontrol Müdür V.
 

İLGİLİ KURUM ve KURULUŞLARA YAPILMASI GEREKEN BAŞVURULAR

 

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

ORTA HASARLI KONTROL ve YIKIM BAŞVURULARI

AĞIR HASARLI KONTROL ve YIKIM BAŞVURULARI

RİSKLİ YAPI YIKIMI SONRASI KİRA YARDIMI BAŞVURULARI

YAPI KAYIT BELGESİ (İMAR BARIŞI) İLE İLİŞKİLİ (iptal edilmesi vb. konuda) BAŞVURULAR

 

MAHKEMELERE

(pay oranları, kullanım hakları -havuz, otopark, bahçe sınırlaması- vb.)

SİTE GİBİ ORTAK ALANLARDAKİ

İŞGAL ve DÜZENLEMELERE KONU BAŞVURULAR

KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA ve YARGI MERCİLERİNİN KONUSUDUR

 

İLGİLİ MÜDÜRLÜĞE HİTABEN BELEDİYEMİZE YAPILMASI GEREKEN BAŞVURULAR

 

İŞGALLERLE İLGİLİ BAŞVURULARIN (tel çit, duvar, kümes, konteyner, yapı vb.)

URLA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE (dâhili: 136-151-153) yapılması gerekir

(Zabıta Müdürlüğü şikâyet başvurusunu, konusuna göre ilgili müdürlüklere sevk edecektir)

 

YOL AÇILMASI KONUSUNDA BAŞVURULARIN

URLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE (dâhili: 156) yapılması gerekir

 

YANAN YIKILAN RUHSAT BAŞVURULARININ

URLA BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE (dâhili: 121-122-123-124-125-126-173-183-190) yapılması gerekir

 

İNŞAAT YASAĞI DÖNEMİNDEKİ (inşai faaliyete bağlı gürültü vb.) ŞİKÂYETLERİN

URLA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE (dâhili: 136-151-153) yapılması gerekir

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN BELEDİYEMİZE YAPILACAK BAŞVURULAR

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM RİSKLİ YAPI BAŞVURULARI ANLAŞMALI YAPI DENETİM FİRMALARINCA (Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı anlaşmalı yapı denetim firmalarına https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar adresi ile ulaşılıp, bu firmalardan birine başvuru yapılması gerekmektedir. Firmalar, hazırladıkları raporla belediyemize müracaat edecektir)

YIKIM KARARI İPTALLERİ (Mahkeme Kararı veya Yapı Kayıt Belgesi ibrazı ile)

PARA CEZASI İPTALLERİ (Mahkeme Kararı veya Yapı Kayıt Belgesi ibrazı ile)

AVUKATLIK ÜCRETİ YARGILAMA GİDERİ ÖDEME TALEPLERİ (Dilekçe iş ve işlemleri)

BELGE İBRAZI (Dilekçe iş ve işlemleri) 

ŞİKÂYET, İHBARLAR (Dilekçe iş ve işlemleri)  

 

BAŞVURULARDA ŞU HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİDİR

1-BAŞVURU BELLİ BİR KONUYU İHTİVA ETMEYEN, GENEL NİTELİKTE BİR BAŞVURU MU? (Dilekçe Kanunu’na göre genel nitelikli başvurular Belediyemizce değerlendirilememektedir)

2-BAŞVURU YARGI MERCİLERİNİN GÖREVİNE GİREN BİR KONU MU?

(Dilekçe Kanunu’na göre bu kapsamdaki başvurular Belediyemizce değerlendirilememektedir)

3-BAŞVURUDA ŞİKÂYETE KONU YAPININ AÇIK ADRESİ (mahalle, sokak adı, kapı no.)

veya TAPU BİLGİSİ (parsel sorgulama uygulamasından mahalle, ada, parsel)

BELİRTİLDİ Mİ? (başvurunun işleme alınabilmesi, tespit ve işlem için gereklidir)

4-VARSA ÖNCEKİ BAŞVURU EVRAK NUMARALARI BELİRTİLDİ Mİ?

(Dilekçe-evrak kayıt no., CİMER-başvuru sayısı, HİM-takip no. veya başvuru no.)

5-BAŞVURUDA AD, SOYAD, İMZA, ADRES (İŞ veya EV İKAMETGÂH) BELİRTİLDİ Mİ?

T.C. KİMLİK NO, DOĞUM TARİHİ ve TELEFON NO YAZILDI MI?

(Başvurunun Dilekçe Kanununa göre işleme alınabilmesi, Kentli Bilgisi’ne ulaşılabilmesi, gerekli halde iletişime geçilebilmesi için gereklidir)

6-BAŞVURUDA, ŞİKÂYET EDİLEN TARAFIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN BEYAN EDİLMESİ HALİNDE DİLEKÇEYİ VEREN (ŞİKÂYETÇİ) HAKKINDA YASAL MÜEYYİDE SÖZ KONUSU OLACAKTIR

(Şikâyet edilen tarafın kimlik kartı, tapu belgesi, kişisel veri kapsamında görüntüleri vb. ile başvuru yapılmamalıdır)

 

BAŞVURU KANALLARI

Vatandaşlarımız şikâyet başvurularını Urla Belediyesi YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE elden dilekçe bırakmak suretiyle yapabilirler.

DOĞRUDAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAŞVURU YAPILMAMAKTADIR.

 

İnternet üzerinden başvurular, CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) veya   HİM (Hemşeri İletişim Merkezi) sistemlerinden, WHATSAPP HATTI (+90552754 87 52) veya E-POSTA (info@urla.bel.tr, halklailiskiler@urla.bel.tr veya yapikontrol@urla.bel.tr) ile yapılabilir.

 

Vatandaşlarımız HİM başvurularını, Urla Cumhuriyet Meydanı’ndaki URLA BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASI GİRİŞ KATINDAKİ Halkla İlişkiler Birimine bizzat müracaat ile de yapabilir.

TÜM MÜRACAATLARINIZIN EVRAK KAYIT, BAŞVURU NUMARASINI LÜTFEN SAKLAYINIZ

 

MÜDÜRLÜK İRTİBAT BİLGİLERİ

Dilekçe başvuru takibi                                        0232 754 1144    dâhili: 119

CİMER, HİM, e-posta başvuru takibi                 0232 754 1144    dâhili: 243

E-posta adresi                                                    yapikontrol@urla.bel.tr

 

Yapı Kontrol Dosyalarına İlişkin Yasal Süreç İş ve İşlemleri                        0232 754 1144 dâhili        : 196

Teknik Konuda Danışma                                                                              0232 754 1144 dâhili        : 196

Yıkım Ekibi, Kentsel Dönüşüm, 6360 Sayılı Kanun İşlemleri                       0232 754 1144 dâhili        : 243

Avukatlık ücreti, yargılama gideri                                                                 0232 7541144 dâhili         : 243

 

07/08/2020 TARİH VE 446 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI İLE KURULAN

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARININ GENEL ÇERÇEVESİ

 

DİLEKÇE İŞ ve İŞLEMLERİ:

1-Şikâyet ve ihbarlarla ilgili işlemler         : 775, 2863, 3194, 3621/15 sayılı mevzuat kapsamındaki başvurulara ilişkin olmak üzere; Dilekçe Kanunu, Bilgi Edinme Kanunu, ALO 181, CİMER, HİM, E-posta, Resmi Yazışma Mevzuatı iş ve işlemleri

2-Belge İbrazı-Yapı Kayıt Belgesi (YKB) ile ilgili işlemler   : İmar Barışı/YKB’ye konu Encümen, Çevre Şehircilik, Anıtlar Kurulu, Büyükşehir yazışma, iş ve işlemleri

3- Belge İbrazı-Para Cezası İptalleri/Eksiltenleri ile ilgili talepler  : Mahkeme Kararı veya Yapı Kayıt Belgesi (YKB) ibrazı ile talep edilen para cezası hususunda yürütülen yazışma, Encümen vd. iş ve işlemler

YIKIM İŞ ve İŞLEMLERİ – 1:          Yıkım Konusu Tespit ve Kararlar, Yıkım Öncesi Süreçler

1-775 sayılı Kanun kapsamındaki (Gecekondu Kanunu)

2-2863 sayılı Kanun kapsamındaki (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu)

3-3194 sayılı Kanun kapsamındaki (İmar Kanunu, Md.32-Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılara ilişkin, Md.39-Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar, Md.40-Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler, Md.42-İdari müeyyideler)

4-3621/15 sayılı Kanun kapsamındaki (Kıyı Kanunu)

5-6306 sayılı Kanun kapsamındaki (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun)

YIKIM İŞ ve İŞLEMLERİ – 2:          Encümen Kararının İşleme Alınması

                                                               (2863, 3194-Md.42-3 ve Md.42-6, 3621/15 dâhilinde)

YIKIM İŞ ve İŞLEMLERİ – 3:          Tutanağa Bağlı İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

                                                               (3194-Md.39 dâhilinde)

3194 sayılı KANUN GEREĞİ İŞ ve İŞLEMLER:

1-Tespit ve durdurma işlemi, mühürleme           (3194-Md.32)

2-Encümen kararının işleme alınması     (3194-Md.42-2; para cezası kararı ve 30 gün süre)

3-Encümen kararının işleme alınması     (3194-Md.42-3; para cezası ve yıkım kararı)

4-Encümen kararının işleme alınması     (3194-Md.42-6; mühür fekki; süre tanınmaz, yıkım kararı,

                                                                              para cezası)

 

PARA CEZALARI İŞ ve İŞLEMLERİ:

Encümen kararı gereği uygulanan           (3194-Md.42 gereği tahakkuklar ile 3621/15’e göre artırım)

Mahkeme kararı gereği uygulanan         (tahakkuk veya eksilten)

Yapı Kayıt Belgesi gereği uygulanan        (tahakkuk veya eksilten)

 

İDARİ ve BÜRO İŞLERİ İŞ ve İŞLEMLERİ:

İDARİ    : CİMER, HİM, E-POSTA takibi; bütçe, performans programı, faaliyet raporu hazırlama; 4734 sayılı Kanuna göre alımlar, Taşınır Mal Yönetimi; icra ve mahkeme kararı gereği ödemeler, personel işleri, bilgi sistemi işlemleri, Standart Dosya Planı (dijital ve fiziki arşivleme dâhil) iş ve işlemleri, brifing, raporlama vd.

BÜRO    : Vatandaş, mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılığı, kurum/ kuruluş, kurum içi olmak üzere; cevabi yazılar, bilgi yazıları, izin yazıları, diğer yazışmalar, dosya çoğaltma, gönderme, dağıtım ile Tebligat Kanunu iş ve işlemleri vd.

 

MÜDÜRLÜĞÜN TABİ OLDUĞU DİĞER MEVZUAT

5393 sayılı Belediye Kanunu

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Taşınır Mal Yönetmeliği

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve

                Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

 

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILAN MÜRACAATLARIN İŞLEME ALINMASI

TÂBİ OLARAK ÇALIŞILAN MEVZUAT SÜRELERİNE BAĞLI OLUP

ÇALIŞMA PROGRAMI VE PERSONEL YAPILANMASI ÇERÇEVESİNDE

İVEDİLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR

 

 

MÜDÜRLÜK ÇALIŞMALARIMIZDA

YASAL SÜRELERE BAĞLI BEKLEMELER İLE

KURUMLARARASI YAZIŞMA, ÇALIŞMA, MAHKEME SÜREÇLERİ

İŞ VE İŞLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRELERİNİ BELİRLEYEN DİĞER ETKENLERDİR

 

İLÇEMİZİ SAHİPLENDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!