URLA

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Çiğdem CEYLAN
İmar ve Şehircilik Müdür V.     
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Başkanlık Makamının, kamu kurumlarının ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi kapsamında; 3194 sayılı imar kanunu, bu kanunla ilgili tüm yasa, yönetmelikler ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması için verilen yetkilerin kullanılarak, uygun olan taleplerin yerine getirilmesini sağlar.
Müdürlüğün kadrosunda bulunan ve ayrıca fiilen çalışan tüm personelin özlük hakları ile ilgili yazışmaların ve demirbaş, ayniyat, ödenek işlemlerinin yapılması, İmar durumu belgesi tanzim edilmesi,
Yapı ruhsatı verilmesi, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre yapı denetim kuruluşlarının hakediş işlemlerinin yapılması, Yapı kullanma izin belgesinin verilmesi ve yapılan işlemlere ilişkin arşiv işlem dosyalarının oluşturularak saklanması Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumlulukları içerisindedir.

Telefon : 0232 754 10 88 - (124) danışma
                                            (125) proje kontrol birimi
                                            (173) imar durumu birimi                 
                                            (123) yapı ruhsat birimi 
                                            (121) hakediş birimi
                                            (133) yapı kullanma birimi    
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!