URLA

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Cemal ÇEŞMECİ

Ruhsat ve Denetim Müdür V.
 
Genel Bilgiler
 
Müdürlüğümüz Belediye Ek Hizmet Binası kuzey girişinde (Otoparkın hemen yanında), zemin katta üç odada hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze bağlı Ruhsat birimi, İdari İşler Birimi ve Denetim Servisi olmak üzere üç adet servis bulunmaktadır. Bir müdür, üç memur ve bir işçi olmak üzere beş personel ile görev yapılmaktadır. Ancak denetim faaliyetlerinde özellikle Zabıta Müdürlüğü olmak üzere diğer müdürlükler ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılmasında, ihtiyaç duyulması halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kuruluşlarının teknik personelinden yardım alınmaktadır. İşyeri ruhsatlandırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulması halinde, gerekli kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmaktadır.
 
Görev ve Sorumluluklar
 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre açılması belediyenin iznine bağlı olan sıhhi iş yerlerinin,2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun ve bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan 2005/9207 karar sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılması, kontrolü ve sınıflarının tespit edilmesi, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı yasa ile değişik 6 ve 7.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi gereğince Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması, kanuna aykırı davranan işletmelere uygulanacak cezalar hakkında yasal işlemlerin yürütülmesi, 2005/9207 karar sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 35.maddesi gereği mes’ul müdür görevlendirmelerinde Mes’ul Müdürlük Belgesi düzenlenmesi, 2005/9207 karar sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38.maddesi gereği canlı müzik yayını izni işlemlerini yürütmek, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları arasındadır.
 
Amaç ve Hedefler
 
Yasa ve yönetmeliklerin verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde belediye sınırlarımız ve mücavir alanlarımız içerisindeki işyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerini karşılarken ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması, ruhsatına ve toplum yararına aykırı davranan işyerlerinin denetimlerinin yapılarak gerekli yasal işlemlerin yapılması amaç ve hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanında hangi işletmelerin hangi bölgelerde bulunacağının belirlenerek genel toplum sağlığını etkileyen işletmelerin meskenlerden ve insanların toplu olarak bulunduğu ortamlardan uzak bulundurmak amaçlanmaktadır. Hedefimiz ilçemiz halkına iş imkanı yaratacak işletmelerin ruhsat alma işlemlerini kolaylaştırmak ve gecikmeksizin ruhsatlarını verirken, toplum sağlığını ve yararını gözeterek denetimlere ağırlık vermektir.
 
Telefon : 0232 754 10 88  (118-108)
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!