Askı İmar Planı

İmar Planı Konusu
Urla Belediye Başkanlığı'ndan İlandır
Askı Giriş Tarihi 02.02.2024
Askı Çıkış Tarihi 02.03.2024
Açıklama

İlçemiz Hacıisa Mahallesi 2102 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerin yer aldığı imar adasının 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planında “ticaret Alanı” olarak planlı olduğu ancak ada üzerinde yapılaşma nizamı ile kat yüksekliğinin belirtilmediği tespit edildiğinden; 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı’nda kent merkezinde Ticaret Alanı olarak planlı olan imar adalarındaki kararları ve mevcut yapılaşma gözetilerek, Hacıisa Mahallesi 2102 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerin yapılaşma koşulunun Bitişik Nizam, 3 Kat olarak imar planına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı değişikliği; Urla Belediye Meclisi’nin 04.08.2023 tarih ve 241 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2023 tarih ve 05.1159 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde 02.02.2024 – 02.03.2024 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.

Dosyalar
Plan Değişikliği Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişikliği Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişikliği Açıklama Raporu PDF dosyası için tıklayınız !
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!