DUYURULARDA ARA

Bademler Mahallesi 194 Nolu Parselasyon Planı

24.01.2024 16:18:54

İzmir ili, Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, 263 ada 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 100, 115, 116 parsel, 273 ada 1, 2, 3 parsel, 289 ada 2 parsel, 297 ada 1 parsel sayılı taşınmazların tamamı, 263 ada 1, 5, 15, 16, 18, 20, 26, 27, 125 parsel, 289 ada 3 parsel sayılı taşınmazların bir kısmını ve dereden ihdas edilen alanları kapsayan alanda, 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 18. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Bademler Mahallesi, 194 no.lu Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, Urla Belediyesi Encümeni’nin 17.10.2023 tarih, 895 sayılı kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 21.12.2023 tarih, 96772592.302.03-01.1279 sayılı kararı ile 5216 sayılı  Kanun’un 7/1-b maddesi gereği onaylanmıştır. 

         Planın bir kopyası 24.01.2024 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü katında ve Belediyemiz internet sayfasında (http://www.urla.bel.tr) ilgililerin incelemesi için askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Askı süresi bitiminde tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!