DUYURULARDA ARA

DENİZLİ MAH. 143-1 NOLU PARSELASYON PLANI

7.04.2023 09:17:44

İzmir ili, Urla ilçesi, Denizli Mahallesi, 3721 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2014/1109 Esas, 2015/990 karar sayılı kararı ve Danıştay 6. Dairesi’nin 2015/11676 Esas, 2018/2695 karar sayılı kararını yerine getirmek için 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 18. maddesine göre hazırlanan 143-1 no.lu Geri Dönüş ve Yeni Parselasyon Planı, Belediyemiz Encümeni'nin 13.12.2022 tarih, 1025 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 16.03.2023 tarih, 01.222 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmıştır.

Planın bir kopyası 06.04.2023 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü katında ve Belediyemiz internet sayfasında (http://www.urla.bel.tr) ilgililerin incelemesi için askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Askı süresi bitiminde tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!