DUYURULARDA ARA

Güvendik Mahallesi 177-1 Nolu Geri Dönüşüm Uygulaması

17.11.2022 09:17:34

İzmir ili, Urla ilçesi, Güvendik mahallesi, 2404 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda; söz konusu parsellerin uygulamadan önceki Güvendik mahallesi, 1278, 1279, 1280 parsel ve 1892 ada 1, 2, 5, 6, 10 parsellere dönüşünü sağlayan; İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin 2015/192E-2016/1492 Karar sayılı kararı ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü Dava Dairesi’nin 2017/361E- 2017/316 K. sayılı ilamıyla onayladığı, Danıştay 6. Dairesi’nin 2017/6407E. Dosyadan temyiz talebinin reddine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen 177-1 no.lu Geri Dönüş Planı ve dağıtım cetvelleri, Urla Belediyesi Encümeni'nin 21.06.2022 tarih, 455 sayılı kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 20.10.2022 tarih ve 96772592.302.03-01.890 sayılı kararı ile 5216 sayılı Kanun’un 7/1-b maddesi gereği onaylanmıştır.

            Planın bir kopyası 17.11.2022 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü katında ve Belediyemiz internet sayfasında (http://www.urla.bel.tr) ilgililerin incelemesi için askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Askı süresi bitiminde tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!