DUYURULARDA ARA

Gülbahçe Mahallesi 214 Nolu Parselasyon Planı

3.11.2022 15:13:36

İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe mahallesi, 253 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 336 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar ve çevresini kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan, 214 no.lu Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, Urla Belediyesi Encümeni'nin 07.06.2022 tarih, 423 sayılı kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 06.10.2022 tarih, 96772592.302.03-01.864 sayılı kararı ile 5216 sayılı Kanun’un 7/1-b maddesi gereği onaylanmıştır.

            Planın bir kopyası 03.11.2022 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü katında ve Belediyemiz internet sayfasında (http://www.urla.bel.tr) ilgililerin incelemesi için askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Askı süresi bitiminde tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!