DUYURULARDA ARA

Yenikent Mahallesi 179 nolu parselasyon planı

26.10.2022 08:55:12

İzmir ili, Urla ilçesi, Yenikent mahallesi, 3282 ada 6, 7, 8 parsel sayılı taşınmazların tamamı, 3282 ada 9, 10, 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazların Belediye Meclisi’nin 20.04.1998 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Merkez Revizyon İmar Planında kalan kısımlarını ve 3282 ada 5 parsel sayılı taşınmazın plan onama sınırı içerisinde kalan 7 metrelik imar yolunu kapsayan kısmında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan, 179 no.lu Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri Urla Belediyesi Encümeni’nin 26.07.2022 tarih, 563 sayılı kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 29.09.2022 tarih, 96772592.302.03-01.840 sayılı kararı ile 5216 sayılı Yasa'nın 7/1-b maddesi gereği onaylanmıştır.

            Planın bir kopyası 26.10.2022 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü katında ve Belediyemiz internet sayfasında (http://www.urla.bel.tr) ilgililerin incelemesi için askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Askı süresi bitiminde tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!