DUYURULARDA ARA

Kalabak Mahallesi 175 Nolu Parselasyon Planı

12.10.2022 09:24:26

İzmir ili Urla ilçesi, Kalabak mahallesi, 4566 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel ve 4567 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen 175 no.lu Parselasyon Planı ve Dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 19. Maddesine göre Belediye Encümeni'nin 29.06.2021 tarih, 399 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 15.09.2022 tarih ve 96772592.302.03-01.815 sayılı kararı ile 5216 sayılı Yasa’nın 7/1b maddesi gereği onaylanmıştır.    

            Planın bir kopyası 12.10.2022 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü katında ve Belediyemiz internet sayfasında (http://www.urla.bel.tr) ilgililerin incelemesi için askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Askı süresi bitiminde tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!