Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Engin ESEN

Ruhsat ve Denetim Müdür V.

Genel Bilgiler

 

Müdürlüğümüz Belediye Hizmet Binası kuzey giriş kapısından (Eski Pazar Yerine açılan) girişte zemin katta sağdan ilk odada hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze bağlı İşyeri Açma ve Ruhsat Servisi , Denetim Servisi ve Ölçü Ayar Memurluğu olmak üzere üç adet servis bulunmaktadır. Bir müdür, iki memur,bir sözleşmeli personel ve bir işçi olmak üzere toplam beş personel ile görev yapılmaktadır. Ancak denetim faaliyetlerinde özellikle Zabıta Müdürlüğü olmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Veterinerlik birimleri ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.Gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılmasında, ihtiyaç duyulması halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı teknik personelinden yardım alınmaktadır. Ayrıca zaman zaman Kaymakamlık koordinatörlüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü,İlçe Tarım Müdürlüğü,İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü,İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü,İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ile ortak denetim faaliyetleri yürütülmektedir.

 

Görev ve Sorumluluklar

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre açılması belediyenin iznine bağlı olan sıhhi iş yerlerinin,2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin,umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun ve bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan 2005/9207 karar sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılması,kontrolü ve sınıflarının tespit edilmesi,394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümlerine göre hafta tatili ve bayram günlerinde açık kalmaları gereken işyerlerine Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi,2005/9207 karar sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 33.maddesi kapsamında belirtilen işyerlerine kolluk kuvvetinin görüşü alınmak suretiyle Sabahçı Ruhsatı verilmesi,2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı yasa ile değişik 6 ve 7.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi gereğince Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması,kanuna aykırı davranan işletmelere uygulanacak cezalar hakkında yasal işlemlerin yürütülmesi,2005/9207 karar sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 35.maddesi gereği mes’ul müdür görevlendirmelerinde Mes’ul Müdürlük Belgesi düzenlenmesi,2005/9207 karar sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38.maddesi gereği canlı müzik yayını izni işlemlerini yürütmek, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları arasındadır.

 

Amaç ve Hedefler

 

Yasa ve yönetmeliklerin verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde belediye sınırlarımız ve mücavir alanlarımız içerisindeki işyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerini karşılarken ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması,ruhsatına ve toplum yararına aykırı davranan işyerlerinin denetimlerinin yapılarak gerekli yasal işlemlerin yapılması amaç ve hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanında hangi işletmelerin hangi bölgelerde bulunacağının belirlenerek genel toplum sağlığını etkileyen işletmelerin meskenlerden ve insanların toplu olarak bulunduğu ortamlardan uzak bulundurmak amaçlanmaktadır. Hedefimiz ilçemiz halkına iş imkanı yaratacak işletmelerin ruhsat alma işlemlerini kolaylaştırmak ve gecikmeksizin ruhsatlarını verirken toplum sağlığını ve yararını gözeterek denetimlere ağırlık vermektir.

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!