HABERLERDE ARA

Anasayfa  ➲  Haberler

UKTA

30.04.2021 14:11:36
UKTA

UKTA

URLA KENT TARİHİ VE ARŞİVİ

 

MİSYON

Zengin tarihi ve kültürel mirasımızı sürdürme bilincini toplumun her kesiminden insana yaymak, Urla’nın kentsel gelişiminin kaydını tutmak, korumak ve gelecek kuşaklara kentli olma bilinci kazandırmak.

 

VİZYON

Kültürel mirasa saygılı, yaşadığı kentin tarihi, kültürü ve sosyal yaşamı konularında bilgi sahibi, kentine karşı aidiyet duygusu güçlü bireylerin yetiştirilmesinde rol oynayarak toplumsal gelişime katkıda bulunmak; kent tarihine ait arşivi gün ışığına çıkarmak ve başvurulacak zengin bir bilgi kaynağına kavuşmaktır.

 

UKTA 

Kentin tarihi ve kültürü ile ilgili kayıtlı veya kayıtsız tüm materyalleri koruma altına alarak, tasnifini yaparak geleceğe aktarım yapılmasını sağlayan bir hafıza merkezi oluşturmak ve bu materyallerin gerektiği şekilde teşhir edilmesini sağlamak.

 

UKTA'NIN GEREKÇESİ

Binlerce yıllık geçmişi ve üzerinde yaşadığımız topraklarda ev sahipliği yapmış olan uygarlıkların yaratmış olduğu kültürel birikimin taşıyıcısı olan kentimizin, bu uygarlıklardan kendi payına düşen mirası, modern arşivcilik anlayışları doğrultusunda, teknolojinin imkanlarından da yararlanarak ileriki kuşaklara taşıyabilmektir.

 

UKTA'NIN HEDEFLERİ

  • Kentte millî, manevî, tarihî, kültürel ve sosyal yaşama konu olmuş değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek ve bu değerlerin tanıtılması amacıyla çalışmalar yapılması,
  • Halkın elinde bulunan kültür mirasımızı oluşturan materyallerin (fotoğraf, belge, harita, gazete gibi görsel-işitsel her türlü malzeme) bağış/satın alma yoluyla kent arşivine kazandırılarak, koruma altına alınması ve kaybının önlenmesi,
  • Bünyesinde kurulabilecek atölyeler, araştırma ve proje grupları ile kentliye farklı bir eğitim ortamı sağlanması,
  • İlgili meslek gruplarının (tarihçi, arkeolog, sanat tarihçisi, gazeteci, araştırmacı, yazar, mimar, öğretmen, öğrenci, turizm rehberi vb.) araştırma yapabileceği, çalışma programları düzenleyebileceği bir merkezin kente kazandırılmaya çalışılması,
  • Urla’nın kentsel gelişimine katkıda bulunarak şehrin siluetinde önemli bir nokta elde edilmesi,
  • Urla’ya yerli ve yabancı turistlerin ilgisini arttırması,
  • Önemli turizm internet sitelerinde hak ettiği yeri alarak, ilçeye daha fazla ziyaretçi çekmesi ve dolayısıyla ekonomiye kazanç sağlaması,
  • Yapılan sergiler ve etkinliklerle halkın iletişim kurup, sosyalleşebileceği bir merkezin daha ilçeye kazandırılmasıdır.

UKTA'NIN KENT VE BÖLGE KİMLİĞİ AÇISINDAN TAŞIDIĞI ÖNEM

Bir coğrafyaya ortak bir yaşanmışlığa ait olma durumu, “sahip olma” ayrıcalığı anlamına gelir. Toplum psikolojisi için önemli bir ivme olan “bir arada yaşama kültürü” ortak belleğin desteklediği bir olgudur. Geçmişi bugüne bağlamaya çalışmak yani belleğe sahip çıkmak, aslında geleceğin bir garantisidir. Geçmişin, geleceğe ışık tutması için ona dair verilerin ve kanıtların var olması, buna karşın bugünle doğrudan ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Urla Kent Tarihi ve Arşivi’nin toplum belleğinin geliştirilmesine yönelik üstleneceği görev, çağdaş sunum yöntemleriyle başta Urlalılar olmak üzere tüm meraklıların kentin kültürü ve değerleriyle yeniden buluşturulması ve buna dair her şeyin aktarılmasıdır. Burada toplum belleğini oluşturmak değil, toplum belleğini sürekli tutmak hedef olmalıdır.

Kültür, bir toplumun ya da sosyal grubun manevi, maddi, düşünsel ve duygusal varlığının bütünü olarak değerlendirilir. Kültür, yaygın anlamda kullanılan sanat ve edebiyat alanlarından daha geniş kapsamlı olarak yaşam tarzları, birlikte yaşama yöntemleri, gelenekler ve inançları da içine alan değerler bütünüdür. Kültürün en önemli bileşenleri etkileşime, değişime açık dinamik yapısının kavranabilir ve öğrenilir olmasıdır. Kent arşivleri bir kentin kültürünün her yönüyle anlatılabileceği en önemli merkezlerdir.

Urlalıların sahip olacağı bu kent tarihi ve arşivi, kentlinin kent kültürüne yönelik bilincini yükselterek aidiyet duygusunu güçlendirecektir. Böyle bir merkez bilginin oluşması ve merakların yenilmesinde önemli katkı sağlayacak ve kentin, kültür ve bilim varlıklarına ait örneklerini bir mekân içerisinde sergileyebilme fırsatı verecektir. Eserlerin yok olmasını engelleyerek bir kent kültürü oluşturabilme becerilerinin göstergesi olarak değerlendirilen kent arşivleri bu anlamda önemlidir.

 

Urla Belediyesi Kent Tarihi Ve Arşivi Çalışma Yönergesi İçin Tıklayınız....

 

Facebook: https://www.facebook.com/urlakenttarihiarsivi

İnstagram: https://www.instagram.com/urlakenttarihiarsivi/?hl=tr

Twitter: https://twitter.com/UrlaKent

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqR6ikv_KlXTzlDDu3-vJVw

Gmail: urlakenttarihivearsivi@gmail.com

Telefon: 0549 449 50 61

Adres: Yeni Mahalle Necati Cumalı Caddesi No:42 Urla/İzmir 

 

 

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!