DUYURULARDA ARA

GÜVENDİK MAHALLESİ 154 NOLU PARSELASYON PLANI

29.12.2021 10:58:12

İzmir ili, Urla ilçesi, Güvendik mahallesi, 2495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 parsellerde kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre uygulanan 154 no.lu Parselasyon Planı ve dağıtım cetvellerinin 2495 ada, 15 ve 16 parsel sayılı taşınmazlarda kat mülkiyetli binalar olduğundan mevcut yapılaşma nedeni ile tescilin tesis edilebilmesi için birbirleri ile hisselenmeksizin, ayrı imar parsellerine tahsis edilmesine ilişkin tekrar düzenlenen parselasyon planı ve dağıtım cetvelinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesine göre Encümenimizin 06.07.2021 tarih ve 424 sayılı kararı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 02.12.2021 tarih ve 96772592.302.03-01.906 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

            Planın bir kopyası 29.12.2021 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz Plan ve Proje katında ve Belediyemiz internet sayfasında (www.urla.bel.tr) ilgililerin incelemesi için askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Askı süresi bitiminde tescil için ilgili Tapu Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

            3194 sayılı yasanın 19. Maddesine göre ilanen duyurulur.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!