DUYURULARDA ARA

GÜLBAHÇE MAHALLESİ 208 NOLU PARSELASYON PLANI

14.06.2023 15:57:49

İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi, 333 ada 158, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186 parsellerin tamamı ile 333 ada 173, 185, 248, 438, 498 parsel sayılı taşınmazların bir kısmını kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan, 208 no.lu Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, Urla Belediyesi Encümeni'nin 01.11.2022 tarih, 889 sayılı kararı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/1b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 06.04.2023 tarih, 96772592.302.03-01.279 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

            Planın bir kopyası 14.06.2023 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü katında ve Belediyemiz internet sayfasında (http://www.urla.bel.tr) ilgililerin incelemesi için askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Askı süresi bitiminde tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!