DUYURULARDA ARA

BADEMLER MAHALLESİ 193 NO.LU PARSELASYON PLANI

28.02.2023 09:25:59

İzmir ili, Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, 263 ada 29, 30, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 parsel, 271 ada 15, 17 parsel, 272 ada 1, 2, 3 parsel ve 288 ada 1 parsel sayılı taşınmazların tamamı, 263 ada 90 parsel, 114 parsel, 271 ada 16 parsel sayılı taşınmazların bir kısmı ve 263 ada 90 parselin batısında kalan "Tescil Harici" alan ve 271 ada 17 parselin güneyinde kalan "Tescil Harici" alanı ve çevresini kapsayan alanda, 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 18. maddesine göre hazırlanan 193 no.lu Parselasyon Planı, Belediyemiz Encümeni'nin 22.11.2022 tarih, 958 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 26.01.2023 tarih, 01.73 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmıştır.

Planın bir kopyası 27.02.2023 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü katında ve Belediyemiz internet sayfasında (http://www.urla.bel.tr) ilgililerin incelemesi için askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Askı süresi bitiminde tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!