DUYURULARDA ARA

Gülbahçe Mahallesi 202 No.lu Parselasyon Planı

19.12.2022 15:39:39

İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi, L17B-18B-2D, 18B-3A pafta, 451 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 452 ada, 1, 2, 3 parseller, 453 ada, 1, 2, 3 parseller, 471 ada, 3, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 parsel sayılı taşınmazların tamamı ile 333 ada, 264, 265 parseller, 469 ada, 1, 6, 7 parseller, 471 ada, 2, 4, 23, 26, 30, 32, 33, 34, 88, 89 no.lu parsellere 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre uygulanan 202 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetveli 3194 sayılı yasanın 19. maddesine göre Encümenimizin 13.09.2022 tarih ve 707 sayılı kararı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 10.11.2022 tarih ve 96772592.302.03-01.978 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
        Planın bir kopyası 19.12.2022 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü katında ve Belediyemiz internet sayfasında (http://www.urla.bel.tr) ilgililerin incelemesi için askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Askı süresi bitiminde tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!