DUYURULARDA ARA

Çamlıçay Mahallesi 149 Nolu Parselasyon Planı

26.09.2022 14:07:12

İzmir ili, Urla ilçesi, Çamlıçay mahallesi, 3587 ada 5 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre uygulanan 149 no.lu Parselasyon Planı ve dağıtım cetveli, 3194 sayılı Yasa'nın 19. Maddesine göre Belediye Encümenimizin 31.05.2022 tarih ve 390 sayılı kararı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/1b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 15.09.2022 tarih ve 96772592.302.03-01.814 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

            Planın bir kopyası 26.09.2022 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü katında ve Belediyemiz internet sayfasında (http://www.urla.bel.tr) ilgililerin incelemesi için askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Askı süresi bitiminde tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!