jtemplate.ru - free templates joomla

URLA BELEDİYESİNDEN İLANDIR

İlçemiz İskele Mahallesi 750 ada 222 parselin müstakil imar parseli olarak oluşabilmesi için kuzeyinde bulunan 750 ada 60 parselin Konut Alanında kalan yaklaşık 9 m2lik kısmının İlköğretim Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı değişikliği Belediye Meclisimizin 06.03.2017 tarih ve 424 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 301.05.949 sayılı kararı ile onanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 12.09.2017 – 11.10.2017 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

      Yasemin ÇINAR                          Deniz SARITAŞ

Şehir ve Bölge Plancısı                 Plan ve Proje Müd. V.

Linkler