jtemplate.ru - free templates joomla

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

          İlçemiz Çeşmealtı ve İskele Mevkii kıyı kesimine ait onaylı 1/1000 ölçekli L17A10C3A, L17A10C3D, L17A15B2C, L17A11A1D, L17A11A1C, L17A11A4B, L17A11A3A, L17A11A4C, L17A11A3D, L17A11D1B, L17A11D2A, L17A11D2D, L17A11D2C nolu halihazır paftalar üzerine İzmir Valiliği Kıyı Kenar Tespit Komisyonunca yapılan kıyı kenar çizgisi aktarımı ve tespit işlemleri yapılarak, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca 04.01.2017 tarih ve 464 sayılı Makam Olur’una istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca onanmıştır.

Söz konusu kıyı kenar paftaları Belediyemizce 13.03.2017 – 12.04.2017 tarihleri arasında 1 ay süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere İlanen duyurulur.

     Yasemin MUMCUOĞLU                 Deniz SARITAŞ

       Şehir ve Bölge Plancısı                  Plan ve Proje Müd. V.

Linkler