Askı İmar Planı

İmar Planı Konusu
Yeni Mahalle 169 ada 12 parselde 1/1000 ve 1/500 ölçekli imar planı değişikliği
Askı Giriş Tarihi 21.12.2017
Askı Çıkış Tarihi 22.01.2018
Açıklama

İlçemiz Yeni Mahalle 169 ada 12 parselde Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında belirlenmiş olan “isteğe bağlı ifraz hattı”nın kaldırılmasına ilişkin hazırlana 1/500 ve 1/1000 ölçekli Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Belediye Meclisimizin 06.03.2017 tarih ve 422 sayılı karar ile uygun bulunmuş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 301.05.956 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 29.09.2017 tarih ve 6598 sayılı kararı ile uygun görülerek onanmıştır.

        Söz konusu 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 21.12.2017 – 22.01.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

          İlgilere ilanen duyurulur.

Dosyalar
İmar Planı PDF dosyası için tıklayınız !
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!