Askı İmar Planı

İmar Planı Konusu
Urla Belediye Başkanlığından İlandır
Askı Giriş Tarihi 08.07.2020
Askı Çıkış Tarihi 10.08.2020
Açıklama

İlçemiz Zeytinalanı Mahallesi’nde 10 adet, Denizli Mahallesi’nde 3 adet 5.00 x 3.00=15 m2 büyüklüğündeki Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı değişikliği önerileri Belediye Meclisimizin 06.09.2019 tarih ve 322 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2020 tarih 301.362 sayılı meclis kararı ile 2 adet trafo yerinin kaldırılmasına karar verilmiş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 05.101 sayılı kararı ile 11 adet trafo alanı  uygulama aşamasında doğal yapı dikkate alınarak trafo yerinin kaydırılması ve 24  Temmuz 2010 tarih 27651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun olumsuz etkilerinden çevre ve halkın sağlığının korunmasına yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin yönetmeliğin hükümleri” dikkate alınması koşulları ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca değişiklikle onanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde 08.07.2020 – 10.08.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

Dosyalar
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!