Askı İmar Planı

İmar Planı Konusu
Rüstem Mahallesi 4187 ada 21, 22, 23, 24, 25 parsellerdeki uygulama imar planı sınırı değişikliği
Askı Giriş Tarihi 21.09.2021
Askı Çıkış Tarihi 21.10.2021
Açıklama

 İlçemiz Rüstem Mahallesi 4187 ada 21, 22, 23, 24, 25 parsellerdeki imar planı sınırının, söz konusu taşınmazlarda yapılan kadastro yenilemesi sonrasında oluşan değişiklikler kapsamında yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi, Belediye Meclisimizin 05.11.2020 tarih ve 519 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 24.05.2021 tarih ve 05.544 sayılı kararı ile onanmıştır.

            Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde 21.09.2021-21.10.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere İlanen duyurulur.

Dosyalar
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!