DUYURULARDA ARA

ALTINTAŞ MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

19.7.2019 12:00:00

İzmir İli, Urla ilçesi, Altıntaş Mahallesi, l781 ada l parselde proje çalışmaları yürütülen "Urla Terminali"nin enerji ihtiyacının GDZ tarafından karşılanabilmesi için 3 m x 6 m ebadında toplam 18 m''lik trafo yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan l/l000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.20l9 tarih, 05.520 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi uyarınca onanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde 19.07.2019 – 19.08.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!